fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter.

Nyheter & pressmeddelanden

15 Aug

Intresseanmälan för att sälja Bolagets aktier

Om Ni önskar att sälja Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB aktier kan Ni maila oss på info[at]hyresfastighetsfonden.se…

25 May

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

Pågående emission

Inga pågående emission

Information

Bolagets aktie har avnoterats den 26 juni 2015.

Branschnyheter

24 Aug

Hemsö köper fastighetsportfölj i Luleå

Hemsö tecknar en avsiktsförklaring gällande en fastighetsportfölj bestående av fyra vård- och omsorgsboenden, en skola med tillhörande sporthall, en hälsocentral samt även en markanvisning motsvarande ungefär 30 000 kvadratmeter.

24 Aug

NCC bygger grön grundskola i Södertälje

NCC bygger en ny miljöanpassad grundskola med tillhörande idrottshall i Viksberg i Södertälje.