fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfondens målsättning är att investerar i hyresfastigheter.

Nyheter & pressmeddelanden

25 May

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

15 Apr

Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (556817-1812) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 maj 2016…

Pågående emission

Inga pågående emissioner eller planerade aktiviteter.

Information

Bolagets aktie Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB är sedan 26 juni 2015 avnoterad från NGM MTF och att Bolagets 2 fastigheter (Q1/Q2 2015) är sålda i enlighet med tidigare information och pressrelease.

Bakgrund till avnotering var att koncernens verksamhet inte var tillräckligt stor för att motivera en notering med de kostnader som det innebär och att en notering inte tillförde något mervärde för Bolaget vid tidpunkten.

Branschnyheter

21 Feb

"Det kommer att göra fastigheterna mer värda"

D Carnegies vd Ulf Nilsson om hur de nya ägarna förändrar bolaget, den stora miljösatsningen och de ekonomiska vinsterna: "Det är en lönsam investering".

21 Feb

Värdetillväxten på svenska fastigheter översteg 9 procent för 2016

MSCI annonserar att totalavkastningen på svensk fastighetsmarknad nådde 13,9 procent under 2016 enligt IPD Svenskt Fastighetsindex.