fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2014-08-01 kl 16:53

Senaste betalkurs

+/-

%


13.00 0.00 0.00%

Nyheter & pressmeddelanden

24 Jul

Kallelse till extra bolagsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 28…

23 Jul

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) ändrar likviditetsgarant från Mangold Fondkommission till Erik Penser Bankaktiebolag

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag som likviditetsgarant. Uppdraget med Erik Penser…

Pågående emission

Inga pågående emissioner

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

01 Aug

Link slår samman Öresundskontor

För ungefär ett år sedan öppnade Link arkitektur upp sitt kontor i Köpenhamn och etablerade sig därmed i Danmark. Sedan dess har efterfrågan på arkitekttjänster ökat. För att säkerställa en fortsatt leverans av högkvalitativa projekt tar företaget nästa steg och slår samman kontoren i Köpenhamn och Malmö, och nu letar Link efter nya medarbetare.

01 Aug

Nya upphandlingsmål kring Akademiska Hus

Konkurrensverket har lämnat in ytterligare sex ansökningar om upphandlingsskadeavgifter för avtal som Akademiska Hus ingått under 2013. Samtidigt har Akademiska Hus fått prövningstillstånd av kammarrätten i Sundsvall för LOU-målet gällande upphandlingen av ombyggnaden av Skogishuset i Umeå.