fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2015-05-28 kl 16:48

Senaste betalkurs

+/-

%


13,50 %

Nyheter & pressmeddelanden

27 Maj

Avnotering av Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) med sista handelsdag den 26 juni 2015

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (”HFF”) har genom pressmeddelande den 25 maj 2015 kommunicerat att styrelsen…

27 Maj

Nordic MTF meddelandeserie: #15-11 Sista dag för handel med Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB på Nordic MTF är den 26 juni 2015

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB offentliggjorde den 25 maj 2015 att bolaget beslutat ansöka om att avnotera…

Pågående emission

Ingen pågående emission

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

28 May

Fabege miljardköper i Solna

Fabege förvärvar fastigheterna Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2 i Solna från Catena. Genom förvärvet utökas Fabeges byggrättsportfölj i nära anslutning till Arenastaden.

28 May

Första hyresgästerna i Eklandias Blenda

Nu byggstartar Eklandia kontorsprojektet Blenda på Lindholmen i Göteborg. Investeringen uppgår till 212 miljoner kronor och redan nu är 20 procent av ytorna uthyrda. Här är de första hyresgästerna.