fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter.

Nyheter & pressmeddelanden

25 Maj

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

02 Maj

Information

Vi har fått ett antal önskemål att sälja aktier (blankett HFF100) som behandlas vart efter de…

Pågående emission

Inga pågående emission

Information

Bolagets aktie har avnoterats den 26 juni 2015.

Branschnyheter

30 Jun

Förtydligande: Fasticon Kompetens ägarbild är oförändrad

Fasticon Kompetens AB vill förtydliga att bolaget inte ingår i affären där NAI Svefa förvärvar Fasticon AB.

30 Jun

Ny styrelsesammansättning i Fasticon Kompetens

Två nya ledamöter har valts in i Fasticon Kompetens styrelse. En ledamot lämnar.