fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter.

Nyheter & pressmeddelanden

25 May

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

02 May

Information

Vi har fått ett antal önskemål att sälja aktier (blankett HFF100) som behandlas vart efter de…

Pågående emission

Inga pågående emission

Information

Bolagets aktie har avnoterats den 26 juni 2015.

Branschnyheter

14 Jul

Trevlig sommar!

Fastighetssverige önskar alla läsare en skön, trevlig och solig sommar. Vårt nästa nyhetsbrev skickas ut måndagen den 8 augusti.

14 Jul

Victoria Park köper för 1,8 miljarder

Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 1 938 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 138 000 kvadratmeter, belägna i Malmö och Karlskrona.