fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2015-03-30 kl 17:08

Senaste betalkurs

+/-

%


12,60 %

Nyheter & pressmeddelanden

27 Mar

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET

Hyresfastighetsfonden koncernen har sålt fastigheten Södra Hamnen 13:3 i Lysekil genom en aktieaffär med ett underliggande…

11 Mar

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) den 11 mars 2015

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag att välja auktoriserade revisor Stefan Sahlin som Bolagets…

Pågående emission

Ingen pågående emission

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

30 Mar

Platzer köper Gamlestadens Fabriker för 750 miljoner

Platzer köper Gamlestadens Fabriker i Göteborg om totalt 62 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Köpeskillingen uppgår till 750 miljoner kronor.

30 Mar

Stendörren fullbordar ytterligare emissionsförvärv

Stendörren har fullbordat ytterligare ett förvärv genom att emittera nya aktier. Den här gången är Lantmännen Fastigheter säljare.