fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2014-04-16 kl 22:52

Senaste betalkurs

+/-

%


13.00 0.00 0.00%

Nyheter & pressmeddelanden

17 Feb

Bokslutskommuniké för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (Publ) (556817-1812) för 2013

Perioden januari-december 2013 Hyresintäkterna uppgick till 4 081 965 kr (4 743 609 kr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick…

14 Feb

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB: Pressmeddelande

Styrelsen för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB  (publ), org.nr. 556817-1812, har beslutat att tidigarelägga rapportdatum för bokslutskommuniké…

Pågående emission

Inga pågående emissioner

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

17 Apr

Hon blir moderator på Fastighetskvinnan 2014

Nästan 20 år på Aktuellt, åtta år i svenska börsbolags ledningsgrupper. Fastighetskvinnan 2014 leds av en moderator med stor erfarenhet av både rampljus och näringsliv.

16 Apr

D Carnegie förhandlar om jätteaffär

D Carnegie förhandlar om en sammanslagning som skulle innebära att det nya bolaget får ett fastighetsvärde om nio miljarder kronor.