fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2015-03-01 kl 16:02

Senaste betalkurs

+/-

%


12,60 %

Nyheter & pressmeddelanden

27 Feb

Sammandrag från bokslutskommuniké Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (Publ) (556817-1812) för 2014

Perioden januari-december 2014 Hyresintäkterna uppgick till 7 194 582 kr (4 081 965 kr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick…

24 Feb

Kallelse till extra bolagsstämma den 11 mars 2015 kl. 10.30 i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 11…

Pågående emission

Ingen pågående emission

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

27 Feb

Fastighetssverige lanserar Nordic Property News

Fastighetssverige lanserar det första nyhetsbrevet med nordiska fastighetsnyheter. - Nordic Property News är den nordiska branschens skyltfönster mot världen och en ny möjlighet för hela världen att ta del av allt som händer i Norden, säger Fastighetssveriges vd Rolf Andersson.

27 Feb

Cowi etablerar sig i Luleå

Leif Hedlund har rekryterats som avdelningschef inom division Projektledning i Luleå. Han kommer ha som uppgift att etablera och bygga upp Cowis Projektledningsdivision i norra Sverige.