fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfonden investerar i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Hyresfastighetsfonden är noterad på Nordic Growth Market – www.ngm.se med kortnamn HFF MTF B.

Nordic Growth Market kurs

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Uppdaterad 2014-08-22 kl 16:41

Senaste betalkurs

+/-

%


13.00 0.00 0.00%

Nyheter & pressmeddelanden

24 Jul

Kallelse till extra bolagsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 28…

23 Jul

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) ändrar likviditetsgarant från Mangold Fondkommission till Erik Penser Bankaktiebolag

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag som likviditetsgarant. Uppdraget med Erik Penser…

Pågående emission

Inga pågående emissioner

Information

Se pressrelease/ nyheter för senaste information

Branschnyheter

22 Aug

Miljard i värdeökning för Balder

Balders värdeförändringar på fastigheter under andra kvartalet uppgick till 1 053 miljoner kronor (166), direktavkastningskravet sänks från 5,9 till 5,8 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 1 087 miljoner kronor (445).

22 Aug

Sundbyberg utses till Årets Tillväxtkommun 2014

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv och utses nu till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.