fastighetsbild1fastighetsbild2

Välkommen!

Hyresfastighetsfondens målsättning är att investerar i hyresfastigheter.

Nyheter & pressmeddelanden

25 May

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB höll den 19 maj 2016 kl. 11.00 årsstämma i Örebro

På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

15 Apr

Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (556817-1812) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 maj 2016…

Pågående emission

Inga pågående emissioner eller planerade aktiviteter.

Information

Bolagets aktie Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB är sedan 26 juni 2015 avnoterad från NGM MTF och att Bolagets 2 fastigheter (Q1/Q2 2015) är sålda i enlighet med tidigare information och pressrelease.

Bakgrund till avnotering var att koncernens verksamhet inte var tillräckligt stor för att motivera en notering med de kostnader som det innebär och att en notering inte tillförde något mervärde för Bolaget vid tidpunkten.

Branschnyheter

23 Feb

TH Real Estate köper in sig i 5-miljardersgalleria

TH Real Estate köper 50 procent av Kamppi, Helsingfors största centrala köpcentrum och den mest välbesökta gallerian i Norden.

23 Feb

Gotska bygger det nya landmärket i Orminge Centrum

Gotska Fastighets AB har vunnit markanvisningen för att utveckla Orminge Centrums nya landmärke. Projektet ingår i den första etappen av Nacka kommuns stora planprogram för området. Ambitionen är att uppgradera till ett nytt, attraktivt stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande för boende, besökare och företag. Här spelar Gotskas nya projekt en central roll med en dynamisk blandning av butiker, lägenheter, kontor och parkering.