Affärsidé

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att investera i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning. Med värdehöjande åtgärder och effektiv förvaltning ökar direktavkastningen och värdet.

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är att erbjuda Investerare investera i svenska hyresfastigheter tillsammans med bankfinansiering och eget kapital .

För investeraren innebär det en möjlighet att med en mindre insats och utan krav på djupare kunskap om fastigheter eller egen förvaltning.

Avkastningen bygger på en kombination av överskottet från förvaltningsresultatet samt en värdetillväxt.

Den geografiska inriktningen i Sverige är tätorter i tillväxtregioner. De orter som Hyresfastighetsfonden investerar i ska kännetecknas av hög efterfrågan på hyreslägenheter, en diversifierad arbetsmarknad, bra kommunikationer och potential för en god framtida befolkningstillväxt.