Affärsidé

Hyresfastighetsfondens Management Sweden AB är ett privat aktiebolag med målsättningen att investera i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.