Affärsidé

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att investera i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning. Med värdehöjande åtgärder och effektiv förvaltning ökar direktavkastningen och värdet.

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet investera i svenska hyresfastigheter tillsammans med bankfinansiering och eget kapital .

Avkastningen bygger på en kombination av överskottet från förvaltningsresultatet samt en värdetillväxt.

Den geografiska inriktningen i Sverige är tätorter i tillväxtregioner. De orter som Hyresfastighetsfonden investerar i ska kännetecknas av hög efterfrågan på hyreslägenheter, en diversifierad arbetsmarknad, bra kommunikationer och potential för en god framtida befolkningstillväxt.