Affärsidé

Hyresfastighetsfondens Management Sweden AB är ett privat aktiebolag.

Affärsidé är att investera i hyresfastigheter i expansiva tätorter med bra direktavkastning.

Med värdehöjande åtgärder och effektiv förvaltning ökar direktavkastningen och värdet i Sverige.