fastighetsbild1fastighetsbild2

Welcome!

source url Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB är ett privat aktiebolag och har som målsättning att investera i hyresfastigheter.

News & press releases

09 May

Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

click here På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

06 Apr

Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

get link Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (556817-1812) kallas härmed till årsstämma torsdag den 9 maj 2017…

Current issue

he\\\\\\\\\\\\\'s hot and cold dating Inga pågående emissioner eller planerade aktiviteter.

Information

follow link Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB B aktie är sedan 26 juni 2015 avnoterad från NGM MTF marknadsplats.

enter Bolagets 2 fastigheter är sålda under kvartal 1 och 2 2015 i enlighet med tidigare information och pressrelease. Efter försäljning av de 2 fastigheter  äger Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB inga fastigheter.

go to site Bakgrund till avnotering var att koncernens verksamhet inte var tillräckligt för att motivera en fortsatt notering med de kostnaderna som det innebär, låga intresse för aktien och att noteringen inte tillförde någon mervärde för Bolaget.

Industry news (in Swedish)

16 Feb

Lanserar fond för nya osålda bostadsrätter

iqoption android Efter godkännande från Finansinspektionen lanserar Nordic Property Investment nu NPI Residential Fund 1. Idén bakom fonden är att förvärva kluster av nyproducerade, osålda bostadsrätter och hyra ut dem långsiktigt för att sälja av när marknaden återhämtat sig.

16 Feb

Något högre siffror från Hufvudstaden

get link Hufvudstadens substansvärde är uppe i 152 kronor (138). Bolaget höjer utdelninen med 20 öre till 3,50.