fastighetsbild1fastighetsbild2

Welcome!

investigate this site Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB är ett privat aktiebolag och har som målsättning att investera i hyresfastigheter.

http://svahn.it/?format=xml

News & press releases

09 May

Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

http://bassc.org/member/2125/Chloe Gardiner På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram…

basics
06 Apr

Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

opzioni binarie altroconsumo Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (556817-1812) kallas härmed till årsstämma torsdag den 9 maj 2017…

binäre optionen bonus ohne einzahlung

Current issue

Get Tastylia (Tadalafil Oral Strips) to buy Inga pågående emissioner eller planerade aktiviteter.

Information

http://www.peoplesoftcareer.com/?kosookuy=binary-options-trading-scottrade&cf1=98 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB B aktie är sedan 26 juni 2015 avnoterad från NGM MTF marknadsplats.

bra valutamäklare Bolagets 2 fastigheter är sålda under kvartal 1 och 2 2015 i enlighet med tidigare information och pressrelease. Efter försäljning av de 2 fastigheter  äger Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB inga fastigheter.

beste binäre optionen software Bakgrund till avnotering var att koncernens verksamhet inte var tillräckligt för att motivera en fortsatt notering med de kostnaderna som det innebär, låga intresse för aktien och att noteringen inte tillförde någon mervärde för Bolaget.

Industry news (in Swedish)

23 Oct

Projektengagemangs vice vd går i pension

try this Per Göransson, som 2006 var med och startade Projektengagemang, lämnar sina uppdrag som vice vd och operativ chef för att gå i pension strax efter årsskiftet.

23 Oct

Rikshem planerar 100 nya bostäder i Umeå

optioni binarie ddemo Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplan för cirka 100 bostäder på Rikshems fastighet på Sandbacka i Umeå.