Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

here På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

http://khal.se/?serise=var-köper-man-Tadalafil

buy Tastylia Oral Strip online without prescription Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

find more info

mercado financeiro opções binarias Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

http://dklokator.pl/?oljade=binärhandel

source link Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

get link

http://ramshergill.com/womens/semka/ Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

http://www.amplit.fi/?sepifa=bin%C3%A4r-optionen-geld-verdienen&a09=67

follow url Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

http://daywash.com.au/?bry= style=\\\\\\\\\\\\'clear:both;height:0px;line-height:0px;\\\\\\\\\\\\'/-binary-options-trading

binary option with no minimum deposit Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

http://airshow-magazin.de/luftbetten/

http://blog.pinkprincess.com/?svecha=attendibilita-opzioni-binarie&8e5=03 attendibilita opzioni binarie Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

source link Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

binära optioner nordnet Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.