Investerare

VP-konto och depå

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) aktie är noterad på NGM (www.ngm.se) med kortnamn HFF MTF B sedan 2011.

Hyresfastighetsfonden 1, Hyresfastighetsfonden 2 och Hyresfastighetsfonden International är registrerad hos Euroclear Sweden AB.

Tordyveln Property AB och Rosviks Property AB är inte registrerade hos Euroclear Sweden AB.