Informationspolicy

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har som policy att inte lämna någon information om, eller kommentera, relationer till våra kunder, partners eller aktieägare.

Vår kundlista inklusive hyreslistorna är konfidentiell.

Vi kommenterar eller lämnar ingen information utöver det som kommuniceras via pressrelease eller andra officiella kanaler och har valt att endast kommunicera väsentliga händelser, utöver detta hänvisas till kommunikationstillfällen såsom kvartals- och/eller delårsrapporter.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) lämnar heller ingen ekonomisk information utöver den som redovisas i årsbokslut, bokslutskommuniké, halvårsrapporter eller annan ekonomisk rapportering via pressrelease.

För eventuella frågor gällande information eller IR hänvisas till:

Matti Lilljegren
Verkställande direktör/ IR-kontakt

Tel:                     019 – 55 55 346
Fax:                    019 – 55 55 347
E-post:               info@hyresfastighetsfonden.se