Utdelningspolicy

Utdelningspolicyn innebär att målsättning är att utdela 30 % av det resultatet till aktieägarna. Med utdelningsgrundande resultat avses årets resultat efter skatt.