Resultat från Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB årsstämma den 9 maj 2017 klockan 9.00

this article På stämman behandlades följande punkter. Samtliga beslut fattades enhälligt.

broker mit demokonto

rsi binära optioner Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman.

http://podzamcze-dobczyce.pl/?author=8

http://mortimer.ca/?m=20131019 Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.

http://tukani.cz/?pimono=opciones-financieras-peru&4b4=6c opciones financieras peru

http://davidroland.com.au/?filip=roseville-hook-up&323=d2 Vidare beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

http://bestff.net/faqs?COLLCC=4175819993

visit this site Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

http://moragbrand.com/?ljap=opzioni-binarie-basilio&08a=6b

binäre optionen trading tipps Stämman omvalde Matti Lilljegren som ledamot och Susanna Landström som suppleant. Omval av Stefan Sahlin som revisor i bolaget.

click this over here now

read this post here Vidare beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för kommande räkenskapsåret och att revisorsarvode ersätts enligt löpande räkning.

directory

http://broadwaybathrooms.com/?deribene=bin%C3%A4re-optionen-automatisch-traden&cf1=f2 Stämman gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta att A- och B aktie kan utges till ett antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier.

Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.  Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.

http://arrohattoc.com/?pismovuystol=dating-antique-dining-chairs Syftet med storleken av bemyndigandet är att kunna göra fastighetsförvärv.