Press

2013-05-29

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisning 2012

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för 2012 via bifogad pdf-fil. Årsredovisningen kommer…

2013-05-29

Hyresfastighetsfonden International SEK AB (publ) förlänger teckningstiden för vinstandelslån

Styrelsen för Hyresfastighetsfonden International SEK AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i det pågående…

2013-05-24

Emission i Hyresfastighetsfonden International (vinstandelslån) t.o.m. den 29 maj 2013.

Erbjudandet i korthet: Lånebelopp: 200 000 000 kronor Ränta: 5 procent med kvartalsvis utbetalning Tilläggsränta: 80 procent…

2013-05-13

Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 juni…

2013-04-29

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB: Nytt datum för årsstämma

Styrelsen i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har beslutat att flytta datum för årsstämma. Tidigare kommunicerat…