NYANSTÄLLNING I FUND OF SWEDEN AB

Hyresfastighetsfondens dotterbolag Fund of Sweden AB har anställt Tommie Pegues, med anställningsstart den 1 maj 2012.

-    Tommie Pegues har en BA inom International Management och har jobbat de senaste 16 åren inom risk management och fastighetsbranschen i New York City. Jag är mycket nöjd att vi har fått Tommie, med hans kunskap, till vårt lag.
Matti Lilljegren, VD.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) handlas på NGM MTF med kortnamn HFF MTF B.

Koncernen Hyresfastighetsfonden består av:

Moderbolaget
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Dotterbolagen
Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ)
Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)
Hyresfastighetsfonden 2012 nr 3 AB
Fund of Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Matti Lilljegren
Verkställande direktör
Telefon:     019 – 55 55 346
E-post:     ml@hyresfastighetsfonden.se
Hemsida:     www.hyresfastighetsfonden.se