Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) offentliggör prospekt avseende vinstandelslån.

Erbjudandet i korthet:

 • Teckningstid: 13 juni t.o.m. 28 september 2012
 • Lånebelopp: 22 500 000 kronor
 • Lånets beteckning Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2: 2012-1
 • Ränta: 5 procent med kvartalsvis utbetalning
 • Tilläggsränta: 70 procent av den under löptiden ackumulerade vinsten efter skatt
 • Vinstandelsbevisen lånet utges i poster om 5 000 kronor
 • Minsta investeringspost: 20 000 kronor
 • Löptid: Vinstandelslånet avses löpa som längst t.o.m. 30 september 2015
 • Styrelsen avser ansöka om handel med vinstandelsbevis på lämplig marknadsplats efter emissionen.

Exempel beräkning på Vinstandelsbevis:

Förutsättningar:

 • I detta exempel antagen insats är 50 000 kronor som motsvarar 10 vinstandelsbevis á 5 000 kronor
 • I detta exempel antagen ackumulerad vinst, perioden 1 oktober 2012 t.o.m. 30 september 2015 är 10 000 000 kronor.
 • Andel av ackumulerad vinst som utbetalas som tilläggsränta enligt Erbjudandet är 70 %.
 • Årsränta enligt Erbjudandet är 5 %
 • Totalt utgivna vinstandelsbevis i detta Erbjudande är 4 500 styck (à 5 000 kronor).

Utfall enligt detta exempel:

10 Vinstandelsbevis utgör 0,22 procent av Vinstandelslånet (10/ 4 500)

Årlig ränteutbetalning under: 5 procent x 50 000 kr = 2 500 kr

Tilläggsränta, vilken utbetalas 30 september
2015 tillsammans med insatsen: 0,22 procent x 70 procent x 10 000 000 kr = 15 540 kr

Total avkastning, enligt detta exempel:                             7 500 kr + 15 540 kr = 23 040 kr (46,1 procent)

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen finns att ladda ner på Bolagets hemsida www.hyresfastighetsfonden.se eller kan beställas i pappersform från 019 – 55 55 346 eller mail info@hyresfastighetsfonden.se.

Moderbolagets Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) aktie handlas på Nordic Growth Market MTF (www.nordicmtf.se) med kortnamn HFF MTF B.

Koncernen Hyresfastighetsfonden består av moderbolaget Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ), dotterbolagen Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ), Hyresfastighetsfonden 2012 nr 3 AB och Fund of Sweden AB.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Matti Lilljegren
VD
Telefon:                   +46 – 19 – 55 55 346
E-post:                      ml@hyresfastighetsfonden.se

Ladda ner Prospekt:

Hyresfastighetsfonden Vinstandelsprospekt