Våra investeringar

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (HFF) är moderbolaget och förvaltare  i HFF gruppen.

De olika fonderna kan ha olika inriktning och avkastningskrav.

Hyresfastighetsfonden nummer 1

Hyresfastighetsfonden nummer 2

Hyresfastighetsfonden International

Tordyveln Property AB

Rosviks Property AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ):s aktie är listad på Nordic Growth Market (www.ngm.se) med kortnamn HFF MTF B.